טלפון: 052-5987789

Raanana Riding Club © 2013  |  PRIVACY POLICY |  Powered By TMD

Tel:  052-5987789

רכיבה טיפולית

 

?מהי רכיבה טיפולית

רכיבה טיפולית הינה דרך מופלאה ומיוחדת לטיפול, תמיכה, לימוד ומתן עזרה לילדים ומבוגרים הסובלים מבעיות, מוגבלויות או קשיים שונים, כאשר תוכנית העבודה מותאמת .לכל רוכב עפ"י צרכיו

לרכיבה הטיפולית יתרונות רבים והיא מביאה להשפעה חיובית בתחומים רבים: בתחום המוטורי, החברתי – רגשי, הפסיכולוגי – התנהגותי, קוגניטיבי – תפיסתי, כמו גם תחומי

.נוספים

 

יתרונותיה של הרכיבה הטיפולית מושגים בזכות הצוות המיוחד – "סוס-מטפל- מטופל": הסוס מציע למטופל קשר בלתי תלוי, הוא אינו שיפוטי ומקבל איש איש באשר הוא וכך

,לומד המטופל לפתח את האמון והקשר שנוצר עם הסוס, כלפי העולם כלל. כמו כן עוזר הקשר עם הסוס להסיר את גבולות החברה ולחצים חיצוניים ומאפשר לילד להשתחרר לצמוח ולהתפתח כמו גם לרכז את מרב האנרגיות בעצמו ולעצב דימוי עצמי חיובי, בנוסף המגע עם הסוס מספק מקור חום ואהבה והוא מהווה בסיס ומצע ראשוני לתהליכי

.למידה והתפתחות כמו הקשר עם הסוס כך גם לאינטראקציה בין הילד למדריך חשיבות רבה והיא מהווה מפתח משמעותי ביותר להצלחת הטיפול

 

עבור ילדים ומבוגרים מהווה הרכיבה על הסוס הזדמנות להיחשף לגירוים שונים ולעמוד מול התנסויות, התמודדויות ומצבים חדשים. הרכיבה מציבה אתגרים רבים ליכולות שונות ,ומגוונות ועל ידי כך מאפשרת לפתח מיומנויות חדשות אשר דרכן מתפתים גם דפוסי בטחון והערכה עצמית גבוהים יותר. חשוב מהכל- הרכיבה מאפשרת הצלחות וסיפוק רב יכולת התמודדות עם קשיים, התמקדות ביכולות ומעלות ולא רק בחולשות, כל אלה מעלים את המוטיבציה של הרוכב וממלאים בו תחושת גאווה, הישגיות ויכולת עצמית ובכך .פותחים אפיקים חדשים לעוד התמודדויות למידות והצלחות

 

.לתנועתו ומגעו של סוס תרומה משמעותית ביותר ליכולות ולארגון פיזי, מוטורי ותחושתי. הם מספקים גירוי חושים אדיר שמסייע להתפתחות תקינה של תפקודים מוחיים שונים כמו כן, יכולה הרכיבה להביא לשיפור ההתפתחות המוטורית, שיווי המשקל, יציבה נכונה, קואורדינציה ומודעות גופנית כללית. על הסוס נמצא הרוכב ברמת ריכוז וקשב גבוהים .יותר מתמיד וחווה בפעם הראשונה נקודת הסתכלות שונה על העולם, מבט מגובה, מתוך עמדה של עצמאות כוח ושליטה

 

הרכיבה הטיפולית מהווה מסגרת מיוחדת, המאפשרת למטופל לעבוד בסביבה חופשית ואוורירית אינה מתקשרת למסגרת לימודית נוקשה, אלא לסביבה מוגנת, רגועה ופחות מאיימת. הרכיבה הטיפולית ככלל הינה מהנה ונתפסת כאקט של כיף ובשל כך היא מדרבנת את הרוכב לעבוד וללמוד, מכניסה בו מוטיבציה למלא אחר הוראות ויוצרת שיתוף פעולה מצדו. מסגרת זו מסייעת למטופל להתחיל להתמודד בעצמו עם קשיים שעולים באופן טבעי ומלאכותי במן הרכיבה. בכך- דרך ההנאה הטמונה ברכיבה מצליח הצוות .לכבוש יעדים טיפוליים בתחומים השונים

 
X

Password:

Wrong password.